Kulturhuset Karelia
Skillnadsgatan 11
10600 Ekenäs

tfn 044 355 6060
info@kulturhusetkarelia.fi
FO-nummer 2249795-1
Reg.nr. 199.981

 

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f.

grundades 17.9.2008.

Föreningen hyr det fd. Bio Karelia som grundades i Ekenäs år 1939,
i samband med att familjen Stoltze lämnade staden Kexholm som en följd av vinterkriget. Därav kommer också namnet Karelia.

Föreningens mål är att skapa ett västnyländskt allaktivitetshus
för kultur, konst, nöje, konferens och utbildning.

Föreningens hedersordförande Henrik Otto Donner avled 27.06.2013. När en grupp kulturentusiaster år 2008 på initiativ av Erik Pöysti grundade Kulturhuset Karelia anslöt sig Henrik Otto Donner med iver till skaran. Han blev föreningens första ordförande och en central galjonsfigur. Vi är Otto oändligt tacksamma för hans värdefulla arbete till förmån för Kulturhuset Karelia. Utan Otto skulle det inte finnas något Karelia.

Styrelsen består av följande medlemmar:

Pirkko Grönroos (ordf.), Ulrica Isaksson (viceordf.), Jaana Tasanko (sekreterare), Ira Donner, Kjell Ekholm, Tove Virta och Nicole Hjelt.

Suppleanter: Göran Kurten, Agneta Ekbom, Dennis Barman, Maj-Britt Malmén,

Maj-Len Söderström och Christian Söderlund.

Kassör och bokföring: Azets Insights / Dennis Barman.